VTAK

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse (VTAK) eesmärgiks on parandada vähiravi kvaliteeti arendades ja rakendades uusi diagnostikaplatvorme ning pakkudes ravimitööstusele uusi vähivastaseid ravimikandidaate. Hetkel kuulub VTAKi projektiportfelli 12 arendusprojekti, neist 4 diagnostika- ning 8 ravimiarenduse valdkonnas. Lisaks viiakse ellu kolme baasteaduslikku projekti.

VTAKi partnerid on:

VTAKi tegevusi finantseerivad partnerid ning toetused Euroopa Liidu Struktuurifondidest teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise programmi ning tehnoloogia arenduskeskuste programmi raames. Tehnoloogia arenduskeskuste programm kuulub rahvusvahelisse COMPERA võrgustikku. Baasteaduslikke projekte toetab esti Haridus- ja Teadusministeerium,  Eesti Teadusagentuur ja SA Archimedes.

VTAK on vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele evalveeritud teadus- ja arendusasutus. Samas on VTAKi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks tulemuste rakendamine kliinilises kontekstis. 2010.aastal andis Soome President Pr. Tarja Halonen Soome Kvaliteediauhindade galal VTAKile üle tunnustuse innovatiivse teenuse eest, milleks oli onkogeneetilise konsultatsiooni ja testimise kompleksteenus. Geneetilised analüüsid ja konsultatsioonid viiakse läbi VTAKi koostööpartneri poolt IB Genetics, mis on akrediteeritud meditsiinilabor.2007.aastal pälvis VTAK parima Tallinna linna spin-off ettevõtte tiitli.

VTAK on järgmiste organisatsioonide ja võrgustike liige:

VTAK koostööpartnerid:

Aastal 2017 omandas rahvusvaheline ravimiarenduse firma Bravo Pharma IBCC Holding ASi aktsiad ja on nüüdsest VTAKi suuraktsionär. See tähendab olulist tegevuste laiendamist ning rahvusvahelistumist, kuna VTAK hakkab koordineerima ja teostama kogu Bravo Grupi teadus-arendustegevust onkobioloogia ja onkoloogia vallas.

Alates august 2012 on VTAKil tütarfirma CCCR Cambridge Ltd, mis asub Babraham Research Campus’es Cambridge’is, Suur-Britannias.

VTAK kuulub ECHAlliance ühendusse. VTAKi ja ECHAlliance liidu eesmärgiks on tervisele suunatud koostööprojektide edendamine.

 

VTAK on ka Facebookis.

Kommenteerimine on suletud