Inimesed

Nõukogu
Esimees: Erkki Truve, Tallinna Tehnikaülikool
Tõnis Allik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Ivar Järving, Kevelt AS
Tarmo Kivi, Inbio OÜ
Kaia Palm, Protobios OÜ
Mart Saarma, Biocenter Finland
Kaarel Siirde, Cambrex Tallinn AS
Andres Valkna, Celecure AS

Juhatus
Riin Ehin

Teadus- ja arenduspersonal
Priit Kogerman, teraapiasuuna juht
Toomas Neuman, diagnostikasuuna juht
Toivo Maimets, teaduslik ekspert
Anu Planken, kliiniliste uuringute juht
Andres Valkna, teaduslik konsultant
Allan Ahtloo, projektijuht
Alar Aints, projektijuht
Viljar Jaks, projektijuht
Ivar Järving, projektijuht
Aili Kallastu, projektijuht
Kaia Palm, projektijuht
Egle Rebane, projektijuht
Cecilia Sarmiento, projektijuht
Tõnis Timmusk, projektijuht
Andres Veske, projektijuht

Administratsioon
Doris Rohu, assistent
Katre Paulman, projektide koordinaator
Andres Tammsaar, finantsjuht